U ontvangt uw rekening van Infomedics

U ontvangt uw rekening van Infomedics

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom werken wij samen met Infomedics voor het versturen en innen van onze rekeningen. Dit betekent dat u een rekening voor de zorg krijgt van Infomedics.

 

Vergoeding van uw zorgverzekeraar

Als uw zorgverzekeraar een gedeelte van uw rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaalt u aan Infomedics. Heeft u een vraag over de hoogte van de vergoeding op uw rekening? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of u de rekening nog kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

 

Regel het online!

Op de website van Infomedics (www.infomedics.nl) kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen, denk bijvoorbeeld aan:

·         Status van uw betaling controleren
Ga naar www.infomedics.nl. U treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul de omschrijving (cijferreeks) in die op rekening staat en controleer of uw rekening is betaald. Als dit niet het geval is kunt u direct betalen via iDEAL.

·         Betalingsregeling treffen

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kunt u kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kunt u tegen kosten een betalingsregeling treffen. Online vindt u ook meer informatie over het Infomedics Betaalplan.

·         Veelgestelde vragen bekijken

Als u een vraag heeft, kunt u het antwoord daarop meestal vinden onder veelgestelde vragen. Anders kunt u altijd contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics.

 

Heeft u toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).

 

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij uw gegevens met Infomedics. Infomedics doet er alles aan om uw gegevens maximaal te beveiligen, uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vindt u op www.infomedics.nl.   

 

Betalingsvoorwaarden Infomedics

In opdracht van ons verstuurt en incasseert Infomedics rekeningen voor de zorg die u heeft gehad. Infomedics voldoet hierbij uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op ons als zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.

 

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van uw rekening van Infomedics?

•         Infomedics mag, als dit mogelijk is, uw rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.

•         Infomedics verwacht dat u de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de rekening.

•         Als u de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat u het uiteraard vergeten kunt zijn, krijgt u een herinnering waarbij u wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat u deze heeft ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.

•         Infomedics mag uw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van uw rekening.

•        Houd er rekening mee dat, wanneer u een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, uw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. Uw betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.

 

TARIEVEN 2018

Tarieven 2018

Op de rekening vind je alle verrichtingen van de behandeling terug aan de hand van codes. Als er materiaal- en techniekkosten zijn berekend, staan deze apart vermeld. Behandelcodes waar de materiaal- en techniekkosten afzonderlijk berekend worden herken je aan het * achter de code. Materiaal- en/of techniekkosten worden 1 op 1 doorberekend. Je hebt op aanvraag het recht de inkoopfactuur van de gemaakte kosten in te zien.

De tandarts bepaalt in overleg met jou welke behandeling en welke daarbij behorende verrichtingen hij uitvoert. Verwacht de tandarts dat de behandeling meer gaat kosten dan 250 euro dan is hij verplicht om voor de behandeling een kostenbegroting te geven.

De overheid (in dit geval de NZa) heeft voor de verrichtingen het maximale tarief vastgesteld; meer mag een tandarts niet in rekening brengen.

Bron: KNMT

Tien tips om te zorgen dat het gebit van jouw kind gaaf blijft:

 

  1. Geef kleine kinderen geen flesjes met (zoete) drankjes (fris, (aangelengde) vruchtensappen)
  2. Drink een glas of fles in 1 keer leeg en neem na een zoet drankje een glas water
  3. Kies eens snoeptomaten, minikomkommers of snackwortels als tussendoortje
  4. Eet en drink maximaal 7 keer per dag
  5. Poets 2 keer per dag 2 minuten, vanaf 2 jaar
  6. Poets de tanden van kinderen vanaf het doorbreken van het eerste tandje
  7. Poets de tanden van kinderen tot 10 jaar altijd na
  8. Eet en drink niet meer na het tanden poetsen ’s avonds (behalve water)
  9. Neem kinderen in ieder geval vanaf 2 jaar mee naar de tandarts, maar vanaf het doorbreken van de eerste tand kan je kind ook mee met je eigen periodieke controle om te wennen
  10. Ga 2 keer per jaar op controle bij de tandarts (vergoed door de basisverzekering tot 18 jaar)

Beter betaalbaar

Veel patiënten zullen niet hebben ervaren dat de tandartsbehandeling ‘steeds goedkoper is geworden’. Jij zelf waarschijnlijk ook niet. De betaalbaarheid van de tandarts is voor de gemiddelde Nederlander met ruim 17 procent verbeterd, blijkt uit onderzoek in opdracht van de ANT. De tandartstarieven zijn het afgelopen decennium veel minder gestegen dan de inflatie, en de gemiddelde koopkracht is toegenomen. In het onderzoek is door ZorgmarktAdvies gekeken naar de ontwikkeling van de betaalbaarheid van de tandartszorg sinds 2006. De totale stijging is daardoor slechts 9 procent, veel lager dan de inflatie die in dezelfde periode circa 17 procent bedraagt.

ANT-voorzitter Jan Willem Vaartjes vindt het belangrijk dat patiënten hiervan op de hoogte zijn. “We zien nog steeds dat vrijwel alle zorgverzekeraars de premie van mondzorgverzekeringen jaarlijks met gemiddeld meer dan 6 procent verhogen. Hoewel de mondzorg dus in zijn geheel veel betaalbaarder is geworden, zorgt de tandartsverzekering ervoor dat goede mondzorg voor consumenten nog steeds duur is. Dat kan niet de bedoeling zijn.” Ook hekelt Vaartjes de beperkte keuzevrijheid voor consumenten. “Het huidige tariefstelsel biedt geen mogelijkheid om hoogwaardige, innovatieve behandelingen of zorg op maat te leveren. Consumenten mogen bijvoorbeeld niet bijbetalen voor een duurdere vulling, wat in het buitenland wel kan.” (bron ANT)

Er is voor de prothese-dragende patiënt, met name op implantaten gedragen, het een en ander veranderd. Je kunt er een rekenprogramma op loslaten om de hoogte van de declaratie en de eigen bijdrage te kunnen vaststellen. Verder is er een verplichte eigen bijdrage van 10 procent voor reparatie en rebasen van een gebitsprothese. Ook is er een positieve ontwikkeling, de leeftijd voor een te vervangen frontelement op een implantaat is omhoog gegaan. Het wordt nu vergoed tot 23 jaar (was tot 18 jaar). Al met al is de tandheelkundige administratie er niet eenvoudiger op geworden in 2017. (Standby 01-2017)

Tarieven 2017

 

Op de rekening vind je alle verrichtingen van de behandeling terug aan de hand van codes. Als er materiaal- en techniekkosten zijn berekend, staan deze apart vermeld. Behandelcodes waar de materiaal- en techniekkosten afzonderlijk berekend worden herken je aan het * achter de code. Materiaal- en/of techniekkosten worden 1 op 1 doorberekend. Je hebt op aanvraag het recht de inkoopfactuur van de gemaakte kosten in te zien.

De tandarts bepaalt in overleg met jou welke behandeling en welke daarbij behorende verrichtingen hij uitvoert. Verwacht de tandarts dat de behandeling meer gaat kosten dan 250 euro dan is hij verplicht om voor de behandeling een kostenbegroting te geven.

Voorkomen is beter dan repareren

en moet je dan toch repareren, beter na een controle, bij voorkeur 1 maal per jaar, dan is het risico kleiner op grotere gaten= cariës dan wanneer je wacht totdat er kiespijn ontstaat. Dan is het te laat voor een reparatie van beperkte omvang. Het zou kunnen dat er dan een wortelkanaal behandeling gedaan moet worden, alleen al om de tand of kies te behouden.

Uw mondzorgrekening

Uw mondzorgrekening

 

Samenwerking met Infomedics

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom hebben wij het versturen en innen van onze rekeningen uitbesteed aan Infomedics. Infomedics is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat hierin is gespecialiseerd.

Uw gegevens zijn veilig

Infomedics hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacygevoelige gegevens. Het bedrijf is daarom ISO27001 gecertificeerd, net als alle dienstverleners die Infomedics inschakelt om uw rekening te kunnen maken en versturen. Deze certificering wordt elk jaar opnieuw beoordeeld en vernieuwd. Meer over privacybescherming leest u op www.infomedics.nl/privacy.

Wat staat er op uw zorgrekening?

Uw rekening is opgebouwd uit de verrichtingen die wij tijdens de behandeling hebben uitgevoerd. Bij elke verrichting hoort een vast tarief dat door de Nederlandse Zorgautoriteit is vastgesteld.

Wilt u weten welke tarieven voor tandheelkunde er zijn? Kijk dan eens op www.allesoverhetgebit.nl.

Uw rekening op papier of online?

Als u uw rekening online wilt afhandelen heeft onze praktijk uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer nodig. Deze gegevens worden door Infomedics gebruikt om u veilig toegang te verlenen tot het online portaal waar uw rekening klaarstaat. Als u inlogt op uw Infomedics portaal, vult u de SMS-code in die u van Infomedics ontvangt. Wilt u uw rekening liever op papier ontvangen, dan kunt u dat op uw portaal zo instellen. Meer informatie vindt u op www.infomedics.nl.

Betalingsregeling

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de Servicedesk van Infomedics op 0900 - 404 94 04 (€ 0,35 per gesprek). Zij kunnen u helpen met een betalingsregeling.

 

 

Met ingang van 7 februari 2017 verandert uwnota.nl zijn naam in Infomedics

Geachte patiënt,

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom hebben wij het versturen en innen van onze rekeningen uitbesteed aan uwnota.nl.

Met ingang van 7 februari 2017 verandert uwnota.nl zijn naam in Infomedics. Dat is ook nu al de naam van het bedrijf achter uwnota.nl. Eén bedrijf, één naam. Dat is voor iedereen duidelijker.

Wat verandert er?

U ontvangt vanaf februari 2017 rekeningen met daarop de naam en het logo van Infomedics. Als u meer informatie wilt over uw rekening kunt u daarvoor straks terecht op www.infomedics.nl. Het IBAN (het bankrekeningnummer) blijft hetzelfde, maar de tenaamstelling bij internetbankieren verandert vanaf februari 2017 in Infomedics. Als u van uwnota.nl digitale rekeningen krijgt, ontvangt u die straks van Infomedics.

Wat blijft hetzelfde?

Alle betalingsafspraken en –voorwaarden blijven hetzelfde. U kunt Infomedics op hetzelfde telefoonnummer bereiken dat u gewend bent te bellen. En u krijgt dezelfde mensen aan de telefoon als nu.

Hebt u vragen?

Kijk dan eerst bij de veel gestelde vragen op www.uwnota.nl. Komt u er niet uit, bel dan gerust met de Servicedesk op 0900 - 404 94 04 (€ 0,35 per gesprek).

Met vriendelijke groet,